Properties Algarve Sociedade de Mediação Imobiliária Lda.(AMI 6754) | office@propertiesalgarve.pt Tel : (+ 351) 919 539 017
Nederlandse versieNederlandse versieEnglish versionEnglish version

Ploeger Properties Sociedade de Mediação Imobiliária Unipessoal Lda. Gevestigd aan Caminho do Alecrim, CP 360 Z Goldra de Baixo
8005-487 Santa Barbara de Nexe, Portugal is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

CONTACTGEGEVENS

Ploeger Properties Sociedade de Mediação Imobiliária Unipessoal Lda.
Caminho do Alecrim, CP 360 Z  Goldra de Baixo
8005-487 Santa Barbara de Nexe, Portugal

Tel: 00351 919 539 017

www.propertiesalgarveonline.com

www.huizenalgarve.nl

www.properties.com.pt 

COOKIES, OF VERGELIJKBARE TECHNIEKEN, DIE WIJ GEBRUIKEN

Deze website gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op computer, tablet of smartphone van de bezoeker. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en het gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld voorkeursinstellingen of de inhoud van een winkelmandje.

De website maakt gebruik van Google Analytics cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Wij gebruiken deze dienst om bezoekersaantallen bij te houden en inzicht te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken.

Er is een verwerkersovereenkomst met Google afgesloten.
Bezoekgegevens worden anoniem verwerkt doordat een deel van het bezoekers IP-adres wordt gemaskeerd.
Het delen van gegevens met derden is uitgeschakeld
Er wordt geen gebruik gemaakt van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies

Ook maakt de website gebruik van Statcounter cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Wij gebruiken deze dienst om bezoekersaantallen bij te houden en inzicht te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken.
Statcounter gebruikt geen informatie die terug te herleiden is naar privépersonen. https://statcounter.com/support/knowledge-base/314/?search_text=gdpr 

Er is een verwerkersovereenkomst met Google afgesloten.
Bezoekgegevens worden anoniem verwerkt doordat een deel van het bezoekers IP-adres wordt gemaskeerd.


Gegevens worden veilig verstuurd middels SSL/HTTPS (herkenbaar aan het groene slotje in de adresbalk van de browser).
Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN

Ploeger Properties Med. Imob.Unipessoal Lda. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een
overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– voor- en achternaam
– email adres
– telefoonnumer
– referentie nummers van huizen van website

BIJZONDERE EN/OF GEVOELIGE PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via  infoppa@mail.telepac.pt dan verwijderen wij deze informatie.

MET WELK DOEL EN OP BASIS VAN WELKE GRONDSLAG WIJ PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN

Ploeger Properties Sociedade de Mediação Imobiliára Unipessoal verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

HOE LANG WE PERSOONSGEGEVENS BEWAREN

Ploeger Properties Sociedade de Mediação Imobiliára Unipessoal bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN

Ploeger Properties Sociedade de Mediação Imobiliára Unipessoal verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Ploeger Properties Sociedade de Mediação Imobiliára Unipessoal blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Ploeger Properties Sociedade de Mediação Imobiliára Unipessoal en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar infoppa@mail.telepac.pt. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Ploeger Properties Sociedade de Mediação Imobiliára Unipessoal wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

HOE WIJ PERSOONSGEGEVENS BEVEILIGEN

Ploeger Properties Sociedade de Mediação Imobiliára Unipessoal neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met infoppa@mail.telepac.pt.

 

Algarve properties
Houses for sale in the Algarve
For sale property Algarve
real estate algarve
villas for sale quinta do lago
property quinta do lago
property vale do lobo
vale do lobo apartment
vale do lobo villa
vale do lobo property

sellling property in portugal
quinta do lago property
farmhouses algarve
golden visa portugal
taxes portugal
villas loule
villas algarve
building algarve
property loule
properties loule

real estate loule
estate agents algarve
agents loule
luxury villas algarve
villas algarve
plots algarve
building plots
carvoeiro property
boliqueime property
loule property

vilamoura property
vilamoura apartment
property for sale carvoeiro
real estate carvoeiro
real estate loule
bargain property algarve
luxury properties algarve
buying a house in the Algarve
rustic properties algarve

 

Properties Algarve Sociedade de Mediação Imobiliária Lda.
Caminho do Alecrim 360 Z Goldra de Baixo
8005-487 Santa Barbara de Nexe Faro Portugal
Tel : (+ 351) 919 539 017

Website : www.propertiesalgarveonline.com E-mail : office@propertiesalgarve.pt